Komerční články Tipy, rady, návody

Jak nechat ekologicky zlikvidovat azbest?

Autor angelo

Stavíte, bouráte či provádíte demoliční práce, a potřebujete zjistit výskyt azbestu? Nebo vám dokonce tento nebezpečný odpad zůstal? Jeho odstranění nechte na odbornících, kteří si s ním hravě poradí.

Co si počít s azbestem?

Rozhodně se nepokoušejte ho zlikvidovat sami. Azbest a materiál obsahující tuto nebezpečnou látku je nutné odborně odstranit, zajistit likvidaci a ekologicky uložit. Přesně těmito činnostmi se zabývá firma EKOLSAN.CZ s. r. o., jež působí na celém území ČR a postupuje v souladu se všemi platnými zákonnými normami.

Stavební odpad

Kde by se mohl azbest nacházet? Zpravidla jsou to eternitová střešní krytina, boletické panely či celé azbestové konstrukce.

Jak probíhá likvidace azbestu?

V prvé řadě je neutralizován, aby nedocházelo k uvolňování azbestových částic do ovzduší. Poté je odvezen a následně uložen na specializovaných úložištích, která jsou přímo určena k jeho dlouhodobému ekologickému ukládání.

Proč si na něj dávat pozor?

Mezi negativní vlastnosti azbestu patří hlavně neblahý vliv na lidský organismus, konkrétně na dýchací cesty. Azbestová vlákna mají tendenci se štěpit do ovzduší, a poté pronikat skrz dýchací orgány do našeho těla. Zde dochází k mechanickému poničení plic, pohrudnice či pobřišnice. V krajních případech mohou způsobit až rakovinové onemocnění.

Azbest v ovzduší

Specializovaná firma se rovněž zabývá měřením azbestu v ovzduší, čímž zjistí obsah polétavých respirabilních vláken v okolí stavby nebo demolovaného objektu. U demolic a při plánované větší přestavbě je dokonce toto měření ze zákona povinné. Na základě průzkumu na výskyt azbestu bude vypracována odborná zpráva a navrženo případné řešení situace. Veškeré informace související s likvidací a měřením azbestu naleznete na webových stránkách www.ekolsan.cz.

O autorovi

angelo

Zanechte komentář