Věděli jste, že po pracovním úrazu máte nárok na náhradu za bolest?

Pokud se vám v práci přihodil pracovní úraz, nechte si proplatit vše, na co máte nárok a nenechte se zaměstnavatelem ošidit. Součástí odškodnění za pracovní úraz je také náhrada za bolest. Jak se výše takové náhrady stanovuje a další užitečné rady se dozvíte v tomto článku.

Bolest způsobená pracovním úrazem je subjektivní pocit, který se jen těžko měří, ovšem to nic nemění na tom, že jste si ji museli vytrpět a máte právo za ni dostat náhradu. Za bolest je v tomto případě považováno jak fyzické, tak duševní strádání, které vznikly v důsledku samotného úrazu, případně při jeho léčbě a odstraňování následků. Jak se tedy tato náhrada za bolest vypočítává?

Jakým způsobem se provádí hodnocení bolesti

Hodnocení bolesti je součástí lékařského posudku ošetřujícího či praktického lékaře, který přiřadí poškození zdraví k jednotlivým položkám uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Každé z těchto položek odpovídá určitý počet bodů, či bodové rozpětí, ze kterého lékař určí počet bodů na základě rozsahu poškození zdraví. Jeden bod přitom odpovídá 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství podle údajů Českého statistického úřadu. Základem je tedy kvalitně zpracovaný lékařský posudek.

Kdy se provádí hodnocení bolesti

Aby bylo možné zohlednit nejen bolest utrpěnou během pracovního úrazu, ale i bolest spojenou s léčbou a rehabilitací, provádí se hodnocení bolesti až poté, co je stav poškozeného zaměstnance ustálený. Přičemž při vzniku komplikací může ošetřující lékař bodové ohodnocení zvýšit až o 50 %. Pokud nejste s vyhodnocením bolesti v lékařském posudku spokojeni, máte právo podat návrh na přezkum.

Co by v lékařském posudku nemělo chybět

  • datum pracovního úrazu
  • poškození zdraví pracovním úrazem
  • bodové hodnocení bolesti
  • postup, kterým posuzující lékař dospěl k bodovému ohodnocení
  • odůvodnění případného navýšení bodového ohodnocení