Komerční články Tipy, rady, návody Zajímavé

Několik rad na zemní a výkopové práce aneb stavíme dům!

První fáze výstavby domu začíná výkopem zeminy. Abyste předešli možným problémům, měli byste si včas zjistit informace o zemních pracích a přípravných opatřeních. Pak se vám plánování času ani nákladů nemůže vymknout z rukou.

Už jste se postarali o geologický průzkum a vzorky půdy?

Je velmi pravděpodobné, že budete potřebovat nejen geologický průzkum, který vám poskytne informace například o únosnosti podloží stavby, ale také rozbor půdy. Ten často vyžadují města a obce, aby bylo zjištěno, zda je půda kontaminovaná. Odvoz vytěžené zeminy na skládku je i tak značně nákladný. Další náklady vznikají v souvislosti s likvidací kontaminované půdy, například těžké kovy nebo kontaminovaná místa. Proto se včas obraťte na příslušný orgán.

Vykopaná zemina: znalecké posudky poskytují jistotu

Výsledky geologického průzkumu a vzorky půdy dávají vaší rodině jistotu – je přece uklidňující stavět na půdě, která je zdravotně nezávadná a zároveň jsou podkladem pro kalkulaci vaší firmy provádějící zemní práce. Na základě těchto údajů mohou odhadnout, jak rozsáhlé budou zemní práce a jaké stroje budou potřebovat.

Zemní práce při stavbě domu: Obraťte se na firmu provádějící zemní práce!

Díky odborným posudkům a výsledkům analýzy máte dobrý základ pro diskuzi s firmou provádějící zemní práce. Veškeré zemní práce pro váš dům jsou součástí vedlejších stavebních nákladů, takže obvykle nejsou součástí nabídky stavitele domu. V zájmu rozpočtu stavby je proto obzvláště důležité, abyste přesně zaznamenali úsilí a náklady na zemní práce.

Výkop pro základovou desku nebo základy

Pokud jsou výsledky analýzy správné a zemním pracím nic nestojí v cestě, můžete začít se zemními pracemi! Čekají vás následující kroky:

Krok 1: Odstranění vrchní vrstvy půdy

Prvním krokem při výkopových pracích je odstranění cenné ornice. Ujasněte si s firmou provádějící zemní práce, jak velká část humusové vrstvy bude odstraněna, zda bude odvezena nebo kde může být uložena na vašem pozemku. Obvykle je to asi 20 cm. Odstraněná zemina je nesmírně důležitá, protože po dokončení prací bude znovu nanesena a zaručí vám rychlý růst trávy a rostlin. Pokud vám záleží na ozelenění vašeho nového domu, dbejte na pečlivé zacházení s ornicí.

Krok 2: Vyhloubení jámy bagrem

Nyní se k hloubení stavební jámy používají bagry. Při následných zemních pracích se kromě rozměrů půdorysu vyhloubí všude kolem takzvaný pracovní prostor. To znamená, že výsledná výkopová jáma je o půl metru větší než půdorys. Kromě toho je třeba v tomto průběhu vyhloubit také kanalizaci pro odpadní vodu, cisterny, potrubí, prázdné kanály atd.

Různé třídy půdy – různé náklady

Náklady na výkopové práce závisí na třídě půdy. Dodavatel zemních prací se poradí s geologickým průzkumníkem, aby vypočítal množství strojů a práce potřebné pro výkopové práce.

Krok 3: Odstranění a uložení vytěženého materiálu

Odvoz vytěžené zeminy je obvykle největším nákladovým blokem v rámci zemních prací. Je to proto, že vytěžená zemina musí být odvezena na určené skládky. V posledních letech se poplatky za skládkování prudce zvýšily. Likvidace kontaminované zeminy z výkopové jámy je ještě nákladnější. Zde je třeba na základě vzorků zeminy rozhodnout, jaká kontaminace je přítomna a kam lze vytěženou zeminu uložit. Očekávejte, že náklady na odstranění a likvidaci vytěženého materiálu budou představovat přibližně 30-50 % celkových nákladů na zemní práce.

Krok 4: Zásypové práce

Teprve po vybudování suterénu nebo vylití potřebné základové desky následuje poslední krok zemních prací, tedy zásypové práce. Materiál je zde obzvláště důležitý. Protože všude tam, kde chcete mít později příjezdové cesty, chodníky nebo parkovací místa pro vaše auto, musí být použit takový materiál, který odolá procesům usazování způsobeným povětrnostními vlivy.

Pokud stavíte bez suterénu, jsou zemní práce samozřejmě méně výrazné a obvykle také levnější, tedy za předpokladu, že půda na vašem pozemku je únosná. V některých případech je nutné půdu vyměnit. Obvykle to není problém, ale jsou s tím spojeny značné dodatečné náklady. Dodavatel zemních prací vás bude přesně informovat o tom, co je třeba v tomto případě provést a jak tato opatření ovlivní vaše vedlejší stavební náklady.

Stavební firma A-Z STAVBY BLAŽEK, s.r.o., Brno

Hledáte zemní práce nebo výkopové práce v Brně a jeho okolí? Spojte se se specialisty. Naše stavební firma již řadu let pomáhá nejen s výstavbou vysněných rodinných domů. Jsme schopni realizovat široké spektrum staveb. Filosofie společnosti je založena na bezchybném zvládnutí stavební výroby. Naše firma provádí vše od výkopových prací, až po konečné dořešení interiérů, a to vždy s individuálním přístupem k jednotlivým zákazníkům a jejich požadavkům. Pro více informací přejděte na www.a-zstavby.cz.

O autorovi

angelo