Komerční články

6 důvodů, proč jsou tepelná čerpadla zdrojem tepla budoucnosti

Autor Jaroslav

A to nejen z důvodu legislativních změn, jež už jsou schváleny a čekají na to, až vstoupí v platnost. Tepelná čerpadla se těší velké oblibě napříč celou Evropou, ať už jde o Švédsko s drsnými a dlouhými zimami, deštivou Velkou Británii, či prosluněné oblasti Itálie a Španělska. Níže vám řekneme, proč tomu tak je.

Vzduch/voda - větrací vzduch

Jsou přívětivé k životnímu prostředí

Tepelná čerpadla získávají energii ze svého okolí, ať už jde o proudící vzduch, geotermální teplo, podzemní vodu či povrchovou vodu. Čerpadla nevypouští do ovzduší zplodiny a nijak „nedevastují“ své okolí ani okolí někoho jiného, na rozdíl např. od kotlů na uhlí či dřevo.

Jejich provoz je levný

I dnes, v době historicky podprůměrných cen uhlí, zemního plynu, elektrické energie či palivového dříví, tepelná čerpadla patří ke zdrojům tepla s nejnižšími náklady na výrobu tepla (viz tento modelový příklad na webu TZB-info.cz. V případě, že by ceny konvenčních zdrojů tepla vzrostly, výhodnost tepelných čerpadel bude ještě výraznější.

Stabilní ceny tepla

Právě nezávislost na cenách zemního plynu, uhlí či elektrické energie vám dává naději, že vaše náklady na výrobu tepla budou v dlouhodobém horizontu stabilní. Cena vstupů tepelných čerpadel (vzduch, voda apod.) zůstává dlouhodobě stejná – nulová.

„Samo obslužnost“

Tepelná čerpadla nevyžadují, na rozdíl od kotlů na uhlí či palivové dříví, postupné doplňování „paliva“. Jakmile tepelné čerpadlo zapnete, začne vyrábět teplo do doby, než jej opět vypnete.

Možnost propojení s moderními technologiemi

Tepelná čerpadla lze dnes ovládat prostřednictvím mobilní aplikace, vybrané druhy čerpadel můžete připojit k fotovoltaickému zařízení, ze kterého čerpadlo bude odebírat elektrickou energii (v případě nadbytku vyráběné elektrické energie tepelné čerpadlo umí tuto energii odebrat, vyrobit teplo a to pak „skladovat“ ve výměníku). Moderní čerpadla rovněž umí pracovat v rámci přednastavených programů, kdy zvládnou např. dlouhodobě udržovat teplotu v místnosti na 10 °C (tento režim je vhodný třeba v případě, že tepelné čerpadlo využíváte v rekreačním objektu, v němž nepobýváte trvale).

Snadná údržba

Konstrukce tepelných čerpadel jsou dnes navrženy tak, aby jejich údržbu zvládl i průměrně manuálně zručný jedinec (vyčištění jednotky, doplnění chladicí kapaliny apod.).

O autorovi

Jaroslav

Zanechte komentář