Komerční články

Jak položit plovoucí podlahu?

Autor angelo

Je vaše stará plovoucí podlaha již ve špatném stavu? Uvažujete nad její výměnou? Pokud jste se rozhodli položit podlahu svépomocí, pak je tento článek pro vás tím pravým. Poskytne vám totiž veškeré informace týkající se pokládky plovoucí podlahy, cenné rady a tipy, bez jakých pomůcek se při pokládání neobejdete nebo jak se vyvarovat nejčastějším  chybám, kterých se lidé při pokládání své podlahy dopouští.

Pokládání plovoucím způsobem

Pro vysvětlení slovo plovoucí znamená, že se podlaha při pokládání nepřipevňuje nijak k podkladu ani ke stěnám. To znamená, že plovoucí podlaha na podkladu jakoby volně plave. Jednotlivé dílce podlahy se ve většině případů spojují lepením, nebo pomocí zámkového systému pero-drážka.

Druhy krytin pokládající plovoucím způsobem

Na trhu je k dispozici opravdu velké množství plovoucích podlahových krytin, které mají různý design, vzor a barevný odstín. Mezi plovoucí podlahy, které se pokládají plovoucím způsobem, patří dřevěné, laminátové, vinylové, korkové nebo PVC podlahy.

shutterstock_206436010

Potřebné nástroje a nářadí

I když je pokládka plovoucí podlahy jednoduchou záležitostí, bez potřebného nářadí a dalších pomůcek se neobejdete. Před pokládkou si tedy připravte:

  • ostrou kotoučovou/přímočarou pilku,
  • kladívko,
  • dotahovací hák,
  • distanční klínky,
  • tužku,
  • pravítko.

Kromě tohoto potřebného náčiní je nutností mít doma dostatek jednotlivých dílců pokládané podlahy a podkladní fólie. Přeci jen nechcete začít pokládat novou podlahu a v půlce pokládky zjistit, že vám došel materiál.

Zajištění vhodných podmínek

Aby pokládka plovoucí podlahy probíhala bez jakýchkoliv problémů, je nutné k tomu uzpůsobit i podmínky v místnosti, kde se bude podlaha pokládat. V dané místnosti by se teplota měla pohybovat v rozmezí 18 – 22 °C a vlhkost mezi 50 – 60 %. Před pokládáním tedy zajistěte tyto ideální hodnoty teploty a vlhkosti. Díky tomu totiž zabráníte tvorbě spár u krytiny a její případné vrzání.

Příprava podlahy před pokládkou

Stejně jako zajištění optimálních podmínek je rovněž důležité připravit podlahu k pokládce. Doporučujeme před začátkem pokládání nechat vaši novou podlahovou krytinu v dané místnosti alespoň dva dny a to v neotevřeném balíku. Za 48 hodin se podlaha aklimatizuje.

Dále doporučujeme předpřipravit také podklad, na který bude podlaha instalována. Ten musí být čistý, suchý, rovný a pevný. Pokud se u vašeho podkladu vyskytují nerovnosti vyšší než 2 mm, je potřeba vyrovnat celý povrch samonivelační hmotou. Těsně před pokládkou pak povrch ještě důkladně zkontrolujte, zda je opravdu suchý a čistý. Pro případ ho ještě zameťte a vyluxujte, čímž odstraníte zbývající zbytky nečistot.

Pokládka plovoucí podlahy – příprava podkladu

Pod plovoucí podlahu se položí podkladní vrstva. Nejčastěji se k tomuto účelu používá pěnová fólie, která dorovná mírné nerovnost, odvádí vlhkost, tlumí kročejový hluk a také pruží. Podkladovou fólii položte na zem v podélném směru plovoucí podlahy a to vždy s přesahem 20 cm. Jednotlivé spoje pak k sobě přilepte. Podélný směr musí být vždy souběžný s dopadem světla.

V případě, že jste si pořídili podlahovou krytinu s výrazným vzorem, po rozmístění fólie doporučujeme vyskládat jednotlivé dílce na zem a připravit si je tak, aby jejich vzor byl pravidelný.

Samotné položení krytiny

Při pokládání vždy začínejte zleva doprava a dodržujte dilatační spáru, která by měla mít kolem 10 – 15 mm ode zdi. Tato mezera je nutná kvůli případné objemové změně podlahy. Pokud by podlaha byla pevně ukotvena a nezachovala se dilatační spára, pak by z velkou pravděpodobností postupně docházelo k deformace podlahy a jejímu vyboulení.

Dilatační spára se musí dodržovat u všech podlah, konkrétně nejvíce u laminátových a dřevěných podlahových krytin, které se na základě klimatických podmínek nejvíce roztahují a smršťují. Abyste zachovali dostatečnou vzdálenost podlahy ode zdi, doporučujeme využít distanční klínky, která vám v tomto jednoznačně pomohou.

Pokládka první řady

U první řady je potřeba oříznout zámky z dílců na jedné straně a touto stranou je pak položit ke stěně. Jak už bylo výše zmíněno, pokud nemá místnost atypický tvar, pak se doporučuje začínat z levého rohu.

Jednotlivé dílce pak k sobě napojte přes zámek na kratší straně. Napojení u plovoucí podlahy se provádí tak, že každou lamelu lehce nadzdvihnete, nasadíte do zámku a poté opět položíte. Některé lamely je třeba k sobě ještě doklepnout kladívkem, aby na podlaze nevznikly žádné nežádoucí spáry. U posledního kusu první řady bude potřeba zkrátit délku tak, aby byla zachována dilatační spára.

Pokládka dalších řad

Když je připravená první řada, následují další. Plovoucí podlaha se musí pokládat stejně jako cihly, proto u druhé řady začněte s položením lamely, která má poloviční délku. V případě, že nemůžete dodržet polovinu, je nutný odstup alespoň 30 cm.

Jednotlivé dílce pak nasazujte na první řadu v mírném náklonu a zacvakněte. Pro potřebné doklepnutí použijte kladívko a dřívko, které zabrání poškození lamely. Na konci řady vždy seřízněte lamelu do ideální délky a dotáhněte ji pomocí speciální háku, který vsunete do spáry na konči řady. Hák je vybaven výstupkem pro kladívko kvůli doklepnutí.

Pokládka poslední řady

Až se dostanete k poslední řadě, počítejte s tím, že vám to nevyjde na položení dílců v celé šířce. Před položením musíte tedy každou lamelu naměřit, oříznout a položit až k poslední lamele. Tu pak budete muset oříznout nejen podél, ale i napříč. Při pokládce posledního dílu rovněž využijte dotahovací hák, díky kterému bude instalace jednodušší.

S pokládkou poslední lamely bude vaše podlaha kompletně položena. Teď už jen stačí odstranit klínky u stěn a upevnit u nich podlahové lišty. Ty však neupevňujte pevně k podlaze. Pokud ale někde nemůžete lištu upevnit, použijte k tomu elastickou spárovací hmotu.

O autorovi

angelo

Zanechte komentář